Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Deklaracje zgodności i oznakowania

Każde urządzenie ciśnieniowe podlegające dyrektywie PED (z wyjątkiem urządzeń objętych Art. 3 ust 3.) wymaga sporządzenia pisemnej deklaracji zgodności. W załączniku VII do dyrektywy określono szczegółowy zakres informacji, które muszą się znaleźć w takiej deklaracji.
 
Oprócz deklaracji zgodności wymagane są dodatkowe informacje takie jak:
 
-
Szczegółowe dokumentacje dotyczące znaku CE (zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
   wymienionymi w pkt. 3.3a, 3.3b oraz 3.3c załącznika I do dyrektywy),

- Instrukcje montażu, uruchamiania, użytkowania oraz konserwacji urządzenia (zgodnie z zasadniczymi wymaganiami
   bezpieczeństwa wymienionymi w pkt.3.4a załącznika I do dyrektywy) o ile są istotne dla danego urządzenia,

- Limity bezpiecznej pracy oraz podstawy projektowe (w tym przewidywane warunki pracy i założenia projektowe,
   oczekiwany czas pracy, wykorzystane normy projektowe, współczynniki złączy, naddatki korozyjne),

- Cechy projektu istotne dla trwałości urządzenia, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa wymienionymi
   w pkt. 2.2.3b ostatni akapit załącznika I do dyrektywy,

- Pozostałe zagrożenia, które nie były uwzględnione w projekcie oraz środki ostrożności, które mogą wynikać z
   ewentualnego niewłaściwego zastosowania, zgodnie z pkt. 1.3, 3.3c oraz 3.4c załącznika I do dyrektywy,

- Dokumenty techniczne, rysunki i diagramy niezbędne do pełnego zrozumienia instrukcji, zgodnie z pkt.3.4b
  załącznika I do dyrektywy,

- Informacje o częściach zamiennych, np. wg pkt. 2.7 załącznika I do dyrektywy.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie