Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Materiały

Materiały przeznaczone na urządzenia powinny być odpowiednie do danego zastosowania przez planowany czas życia urządzenia. Materiały na elementy ciśnieniowe powinny być odpowiednio plastyczne i odporne na obciążenia udarowe. Powinny one mieć własności dostosowane do wszystkich warunków pracy urządzenia. Przy doborze materiałów, jeżeli jest to niezbędne, należy wykazać należytą dbałość w celu zapobiegania kruchemu pękaniu. Zastosowane materiały powinny być wystarczająco odporne chemicznie na płyny zawarte w urządzeniu, a własności te nie powinny znacząco pogarszać się podczas zaplanowanego czasu użytkowania. Materiały te powinny ponadto być odporne na starzenie, podatne na zamierzoną przeróbkę plastyczna lub cieplną, oraz procesy łączenia. Wytwórca urządzenia odpowiada za właściwy dobór materiałów i poprawność wybranych specyfikacji materiałowych oraz powinien podjąć stosowne działania aby udowodnić, że zastosowany materiał odpowiada specyfikacjom materiałowym. Materiały stosowane na urządzenia ciśnieniowe powinny być materiałami pochodzącymi z norm zharmonizowanych lub materiałami posiadającymi Europejskie Uznanie Materiałowe lub tez materiałami jednorazowo dopuszczonymi.

W tym kontekście, materiały pochodzące z norm zharmonizowanych to materiały wymienione w normie zharmonizowanej wyrobu. Mogą to być również zharmonizowane normy wspierające dla materiałów, zawierające przejrzyste dane techniczne wskazujące obszar ich zastosowania. W przypadku wspierających norm zharmonizowanych założenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa jest ograniczone do danych technicznych materiału ujętych w normie. Dane te (jako niewyczerpujące) powinny być ocenione pod kątem wymogów projektowych dla konkretnego zastosowania w wyrobie (patrz wytyczna 7/1).

Wytwórca urządzenia powinien przedsięwziąć odpowiednie działania, aby zastosowany przez niego materiał spełniał specyfikacje materiałowe poprzez wymóg przedłożenia świadectwa odbioru materiału dla materiałów na urządzenia kategorii II, III, IV. Takie świadectwa to świadectwa będące efektem odbioru materiałów dokonywanych przez organizacje strony trzeciej. W przypadku gdy wytwórca posiada certyfikowany system jakości przez kompetentną organizacje, szczególnie pod względem materiałów, należy przyjąć, że świadectwa wystawione przez takiego wytwórcę materiałów poświadczają zgodność z odpowiednimi specyfikacjami (patrz wytyczna 7/2).
Materiały przeznaczone na elementy ciśnieniowe powinny posiadać odpowiednie świadectwa odbioru materiałów wg normy PN EN 10204, co zostało przedstawione poniżej.

Materiały na urządzenia ciśnieniowe (Dokument PDF)
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie