Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Wymagania techniczne

W konsekwencji podziału urządzeń podlegających Dyrektywie 97/23/WE, jak to opisano w pkt. 1.1. i w konsekwencji wyodrębnienia grupy stwarzającej niewielkie zagrożenie, pomimo działania ciśnienia wyższego niż 0,5 bar, wymagania techniczne dla projektowania i wytwarzania zróżnicowano i podzielono na dwa rodzaje: 1. zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz 2. uznana praktyka inżynierska. Właśnie uznana praktyka inżynierska (ang. sound engineering practice), jako wymagania techniczne ma zastosowanie do urządzeń oraz zespołów stwarzających niewielkie zagrożenie, natomiast pozostałe urządzenia powinny spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa

W artykule 3 ustęp 1 określono za pomocą parametrów granicznych urządzenia ciśnieniowe, które powinny spełniać zasadnicze wymagania podane w załączniku 1, który zatytułowano "Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa". Parametry graniczne, dla których urządzenia, w zależności od swego rodzaju oraz rodzaju czynnika roboczego, powinny spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zebrano dla większej przejrzystości i łatwiejszego posługiwania w Tabeli 1.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa powinien również spełniać osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający stanowiący wyposażenie wyżej określonych urządzeń ciśnieniowych, także jeżeli takie urządzenia wchodzą w skład zespołu.

Tabela 1 (Dokument PDF)

W Tabeli 1 podano numery tablic od 1 do 9 załącznika II " Tablice oceny zgodności ", w których za pomocą graficznych odwzorowań określono parametry graniczne dla różnych kategorii w funkcji wrastającego zagrożenia. Wyjaśnienia wymaga również pojęcie płynu i jego dwóch grup, co nastąpi w pkt. 3, przy omawianiu sposobów kategoryzowania urządzeń.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa powinny także spełniać zespoły przeznaczone do wytwarzania pary lub wody przegrzanej o temperaturze wyższej niż 110 o C, zawierające co najmniej jedno urządzenie ciśnieniowe ogrzewane płomieniem lub w inny sposób i stwarzające ryzyko przegrzania, oraz inne zespoły zawierające co najmniej jedno urządzenie ciśnieniowe wymienione w Tabeli 1, jeżeli wytwórca zamierza je umieścić na rynku i oddać do użytkowania jako zespoły.

Jako odstępstwo, zespoły przeznaczone do wytwarzania wody przegrzanej o temperaturze nie wyższej niż 110 o C, które są zasilanie ręcznie paliwem stałym, dla których iloczyn PS * V jest większy niż 50 bar * L, powinny spełniać wybrane zasadnicze wymagania załącznika I podane w pkt.: 2.10. 2.11, 3.4, 5(a) i 5(d). Wymagania te dotyczą ochrony przed przekroczeniem parametrów granicznych, osprzętu zabezpieczającego, urządzeń ograniczających ciśnienie i monitorujących temperaturę, zabezpieczenia przed ryzykiem przegrzania, bezpiecznego odprowadzania ciepła resztkowego oraz instrukcji obsługi.

Jak widać, wybrane zasadnicze wymagania bezpieczeństwa nie odnoszą się do konstrukcji samych urządzeń, ani do stosowanych materiałów, co oznacza swobodę wytwórcy w zakresie wyboru specyfikacji dotyczących projektowania i wytwarzania.

Uznana praktyka inżynierska

Urządzenia ciśnieniowe o parametrach nie wyższych niż parametry graniczne podane odpowiednio w Tabeli 1 powinny być projektowane i wytwarzane - w celu zapewnienia bezpiecznej ich eksploatacji - zgodnie z uznaną praktyką inżynierską stosowaną w danym państwie członkowskim. Urządzenia te nie mogą nosić oznakowania CE, ale powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz być wyposażone w instrukcje eksploatacji.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie