Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Od stycznia atestacja w zamwieniach publicznych
Od stycznia przedsibiorstwa udzielajce zamwie sektorowych bd mogy podda si procesowi atestacji, co pozwoli im uzyska „wiadectwo solidnoci” i zwolni je z wielu procedur biurokratycznych.

 

Atestacja dotyczy zamawiajcych sektorowych, czyli podmiotw prowadzcych dziaalno w sektorze wydobywczym, gospodarki wodnej, transportu, energetyki oraz telekomunikacji. Jest to rodzaj kontroli zewntrznej prowadzonej przez niezalenych atestatorw, a wic osoby, ktre przeszy egzamin weryfikujcy ich fachowo i niezaleno, lub przez niezalene firmy zatrudniajce atestatorw.
 

Przyznanie atestu oznacza, e procedury i praktyki zwizane z udzielaniem zamwie przez danego zamawiajcego s zgodne z prawem europejskim i oraz polskim. Dlatego te zamawiajcy posiadajcy atest, w stosunku do najwikszych zamwie, tych powyej 5 mln euro na dostawy i usugi oraz powyej 10 mln na roboty budowlane, bdzie zwolniony od:
• obowizku publikacji ogoszenia o zamwieniu w dzienniku lub czasopimie o zasigu oglnopolskim,
• obowizku przekazywania do Prezesa UZP dokumentacji postpowania w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
• udziau obserwatora w pracach komisji przetargowej.

 

Tak wic uzyskanie atestu to wymierne oszczdnoci, skrcenie czasu postpowania oraz zmniejszenie biurokracji. Wszystko to przemawia za duym zainteresowaniem atestacj.
 

17 grudnia 2004r. Urzd Zamwie Publicznych przeprowadzi egzamin z zakresu znajomoci polskiego i europejskiego prawa zamwie publicznych. Spord 63 kandydatw przystpujcych do egzaminu z wynikiem pozytywnym ukoczyo go 12 osb. Jeszcze w styczniu 2005 r. Prezes UZP powinien ogosi list atestatorw, do ktrych bd mogli zgasza si zamawiajcy.
 

Z przyjemnoci informujemy Pastwa, i w gronie 12 osb, ktre zday egzamin na atestatorw, znalaz si rwnie ekspert Instytutu Zamwie Publicznych Pan Grzegorz Wicik. Na pocztku stycznia 2004 r. Instytut Zamwie Publicznych wystpi z wnioskiem o wpis na list podmiotw uprawnionych do przeprowadzania atestacji.
 
Dalsze informacje...

2005-01-04 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie