Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Prawo Zamwie Publicznych
Jedn z najwaniejszych czynnoci zamawiajcego przy udzielaniu zamwienia publicznego jest opis przedmiotu tego zamwienia. Powinien on wskazywa na rzeczywiste potrzeby zamawiajcego oraz umoliwi wykonawcom sporzdzenie ofert zgodnie z jego wymaganiami, dokonanie obiektywnej oceny ofert i udzielenie zamwienia wycznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Jak dokona tego w sposb prawidowy zastanawia si Jzef Edmund Nowicki w artykule „Opis przedmiotu zamwienia”.
 

Zamawiajcy znajduj si czsto pod siln presj ze strony politykw, aby uwzgldnia pozaekonomiczne kwestie, zwaszcza przy udzielaniu kluczowych kontraktw. Chodzi przede wszystkim o cele ekologiczne i spoeczne, ktrych realizacja przy pomocy zamwie publicznych ma ju swoj histori w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Raczkiewicz w opracowaniu „Realizacja spoecznych i ekologicznych celw za pomoc zamwie publicznych” wskazuje na zalety i wady takiego podejcia.
 

Zakres stosowania przepisw dotyczcych zamwie publicznych od dawna budzi wiele kontrowersji. Problematyk t podejmuj Anna Specht-Schampera w artykule „Wsplnoty mieszkaniowe a zamwienia publiczne” oraz Grzegorz Wicik w artykule „Udzielanie zamwie spkom komunalnym”. Oba teksty, opierajc si na wnikliwej analizie orzecznictwa i dotychczasowej praktyki, omawiaj obowizek stosowania procedur udzielania zamwie publicznych przez podmioty w rny sposb „powizane” z jednostkami samorzdu terytorialnego.
 

Przygotowywana od wielu miesicy i nieustannie zmieniajca swj ksztat nowelizacja ustawy Prawo zamwie publicznych bya ju omawiana na naszych amach. Barbara Wysocka w artykule „Mechanizmy zapobiegania korupcji w projekcie nowelizacji Prawa zamwie publicznych” omawia niektre propozycje, w szczeglnoci wynikajce z rzdowej autopoprawki projektu, ktra trafia do Sejmu w dniu 13 grudnia 2005 r.
 

Obszern cz doradcz otwieraj, tradycyjnie ju, „Pytania i odpowiedzi”, ktrych tym razem udzielaj Edyta Bogusz i Eliza Krych. Czy badanie potrzeb szkoleniowych mona zgodnie z klasyfikacj Wsplnego Sownika Zamwie (CPV) zaliczy do usug w zakresie doradztwa personalnego?Czy warto tosamych usug lub dostaw realizowanych przez jednego Zamawiajcego, ale w przypadku kilku rnych projektw z Europejskiego Funduszu Spoecznego – naley czy, czy te nie? Czy zbycie wierzytelnoci zakadu budetowego podlega ustawie Prawo zamwie publicznych? To tylko niektre z problemw poruszanych przez Autorki.
 

Jak zamawiajcy powinni redagowa dokumenty w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego? Czy tekst powinni dzieli na czci czy rozdziay? Czy podstawow jednostk redakcyjn jest artyku czy paragraf? Jakich uywa skrtw? Na te i inne pytania mona znale odpowied w tekcie Marka Kolenikow pod wiele mwicym tytuem „Elementy legislacji dla zamawiajcych”.
 

Kontynuacj wczeniejszych rozwaa prowadzonych na amach Prawa Zamwie Publicznych jest tekst Jarosawa Rafa o zamwieniach udzielanych w czciach. Przepisy prawne pozostawiaj w tym zakresie szereg wtpliwoci, ktre na potrzeby praktyki Autor stara si wnikliwie rozjani.
 

Ustawa Prawo zamwie publicznych obliguje zamawiajcego do ustalenia w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia sposobu obliczenia ceny wykonania zamwienia, a brak tego ustalenia skutkuje niemoliwoci porwnania ofert. Aby zmierzy si z tym zadaniem zamawiajcy musi wiedzie, jakim celom suy to ustalenie oraz jakie konsekwencje dla przeprowadzenia i wykonania zamwienia bd miay jego decyzje. Pomocne w tym moe by opracowanie Ewy Wiktorowskiej zatytuowane „Obliczanie ceny na roboty budowlane”.
 

Na zakoczenie, w dziale dot. orzecznictwa, Rafa Rogala omawia orzeczenie Gwnej Komisji Orzekajcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych z dnia 31 marca 2005 r. dotyczce odpowiedzialnoci zamawiajcych na podstawie przepisw o dyscyplinie finansw publicznych za bdy w postpowaniu o udzielenie zamwienia, w szczeglnoci niepodania uczestnikom postpowania informacji cenowych na pimie, jako naruszenia zasady jawnoci.
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamwie Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2006-03-30 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie