Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej/ Procedura oceny zgodnoci
  Moduy

Proces oceny zgodnoci jest podzielony na moduy, ktre skadaj si z ograniczonej liczby rnych procedur dotyczcych moliwie najszerszej gamy wyrobw. cisa zgodno procedur oceny zgodnoci z opisywanymi niej moduami jest zapewniona w dyrektywach Nowego i Globalnego Podejcia. Starsze dyrektywy Nowego Podejcia niekiedy nie zachowuj tej odpowiednioci w caoci lub w czci.

Moduy dotycz fazy projektowania wyrobu lub jego produkcji bd obu tych etapw jednoczenie. Wyrniamy osiem podstawowych moduw oraz osiem ich moliwych wariantw, ktre mog by ze sob czone na wiele sposobw.

Z zasady wyrb jest przedmiotem procedury oceny zgodnoci wedug moduu (moduw) zarwno podczas etapu projektowania, jak i podczas etapu produkcji.

Kada dyrektywa Nowego Podejcia podaje zakres oraz zawarto moliwych procedur oceny zgodnoci, ktre maj zapewni niezbdny poziom ochrony. Dyrektywy ustalaj te kryteria dotyczce warunkw, kiedy producent moe dokona wyboru procedury, jeeli przewidziana jest wicej ni jedna moliwo. Wicej »

  Zastosowanie norm dotyczcych systemw jakoci

Zastosowanie systemw jakoci dla celw procedur oceny zgodnoci w dyrektywach opisane jest w moduach D, E i H oraz ich wariantach.

Dyrektywy najczciej stosuj odniesienie do norm EN ISO 9001, 9002 i 9003, ktre zostay w grudniu 2000 roku zastpione przez norm EN ISO 9001:2000. W nowej normie podano relacj midzy moduami dyrektyw i postanowieniami normy. Wicej »

  Dokumentacja techniczna

Producent zobowizany jest do opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna ma dostarcza informacji na temat konstrukcji, produkcji i funkcjonowania wyrobu. Wicej »

  Deklaracja zgodnoci Wsplnot Europejskich (EC)

Producent lub jego upowaniony przedstawiciel ustanowiony na terenie Wsplnoty musi sporzdzi deklaracj zgodnoci WE jako cz realizacji procedury oceny zgodnoci przewidzianej w dyrektywach Nowego Podejcia.

Deklaracja zgodnoci WE powinna zawiera wszystkie niezbdne informacje, ktre pozwol zidentyfikowa odpowiedni dyrektyw, zgodnie z ktr j wydano, a take producenta, jego upowanionego przedstawiciela, jednostk notyfikowan (jeli uczestniczya), wyrb i - w przypadku zastosowania - odniesienie do norm zharmonizowanych lub innych dokumentw normatywnych. Wicej »   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie