Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/acme/public_html/incs/queryvars_inc.php on line 8
oznaczenie-CE.pl

   Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Sprowadzanie wyrobów bez CE, w celu przeprowadzenia procedury oceny zgodności
W związku z codziennie powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi sprowadzania do Polski wyrobów nie posiadających CE, w stosunku do których oznaczenie CE jest obowiązkowe, zdecydowaliśmy się na udzielenie obszernej odpowiedzi w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.
 
Podstawowe pojęcia związane z problemem:
Wprowadzenie do obrotu jest działaniem w wyniku którego wyrób jest pierwszy raz udostępniony na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zamiarem jego dystrybucji i użytkowania. Udostępnienie może podlegać opłacie lub być bezpłatne.

Oddanie do użytku ma miejsce wtedy, kiedy wyrób po raz pierwszy zostanie użyty na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez konsumenta.

Upoważniony przedstawiciel jest mającym siedzibę, na terenie Unii Europejskiej, przedstawicielem producenta. Przekazanie uprawnień upoważnionemu przedstawicielowi wymaga formy pisemnej. Producent upoważnia swojego przedstawiciela do:
  • dokonania procesu mającego na celu zapewnienie zgodności, odpowiedniego oznakowania wyrobu oznakowaniem CE,
  • przygotowania i sygnowania dokumentu deklaracji zgodności, oraz przetrzymywania dokumentacji wyrobu.
Sprowadzenie wyrobu bez CE, do kraju znajdującego się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest możliwe jeśli wyrobu nie wprowadzi się do obrotu. Wprowadzenie do obrotu nie ma miejsca gdy:
  • wyrób zostanie przekazany przez wytwórcę z państwa nie będącego członkiem EOG upoważnionemu przedstawicielowi w EOG, który zapewni zgodność z wymaganiami dyrektyw;
  • wyrób zostanie przekazany do dalszej obróbki (półprodukt);
  • wyrób nie został dopuszczony do wolnego obrotu przez organy celne lub zastosowano inną procedurę celną taką jak np. tranzyt, przewóz czasowy, składowanie lub znajduje się w strefie wolnocłowej;
  • wyrób został wyprodukowany w państwie EOG, jednak zostanie wyeksportowany poza ten obszar;
  • wyrób ma zostać wystawiony na pokazach lub targach itp.;
  • wyrób pozostaje w magazynach wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie EOG, w wypadku gdy wyrób nie został jeszcze udostępniony.
Należy pamiętać, że urzędy celne przy odprawach zwracają szczególną uwagę na oznaczenia. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy wiemy, że wyrób nie ma oznaczenia CE jest kontakt z docelowym urzędem celnym w celu ustalenia odpowiednich procedur (np. skład celny, dozór celny).

Jeśli produkt nie ma CE, a importer nie zadziała w sposób, który pozwoli na określenie, że wyrób ma być badany, modyfikowany, poddany tranzytowi, wystawiany itd. urząd celny wystąpi do organu wyspecjalizowanego (najczęściej PIH), który nie zezwoli na zwolnienie produktu, co może się skończyć nakazem wywozu.

Jeśli importer chce poddać sprowadzony wyrób ocenie zgodności (nadać CE), sugerowanym rozwiązaniem jest poinformowanie urzędu celnego, że zostanie sprowadzony wyrób, który został wyprodukowany poza EOG i nie posiada CE. Importer ten powinien (przed wjazdem wyrobu) uzyskać stosowne potwierdzenie od producenta, że ten zatrudnia go jako upoważnionego przedstawiciela w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dyrektyw. Dobry kontakt producenta z upoważnionym przedstawicielem zapewni możliwie najtańsze i najmniej czasochłonne przygotowanie stosownej dokumentacji.
 

 
Dalsze informacje...

2006-09-30 CECE-Polska Zespół doradczy
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie