Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility (EMC)

 
Niniejsza Dyrektywa dotyczy urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia.
Aktualności, artykuły, opracowania
NOWOŚĆ! Instrukcja użytkowania maszyny – treść, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.11.2019 KRAKÓW
2019-11-04 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn GRUDZIĄDZ 12-13.12 cz.1 oraz 19-20.12.2019 cz.2
2019-11-04 Cert Partner  
 
Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 - szkolenie - KATOWICE 28-29.11.2019 cz.1, 5-6.12.2019 cz.2 i 3
2019-11-04 Cert Partner  
 
NOWOŚĆ! Instrukcja użytkowania maszyny – treść, forma, zasady opracowania i odbierania 5-6.11.2019 POZNAŃ
2019-07-31 Cert Partner  
 
Nowość! Dyrektywa radiowa (RED) - jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE - szkolenie 21-22.11.2019 WROCŁAW
2019-07-31 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) - Szkolenie 3-4.12.2019 Katowice
2019-07-31 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
89/336/EEC (ANG), 89/336/EEC-pl (PL)
zmiany:
91/263/EEC (ANG), 91/263/EEC-pl (PL),
92/31/EEC (ANG), 92/31/EEC-pl (PL),
93/68/EEC (ANG), 93/68/EEC-pl (PL)

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG
04/108/WE (ANG), 04/108/WE-pl (PL)

Dyrektywa 89/336/EWG traci moc od dnia 20 lipca 2007 r..

Schemat procedur 89/336/EEC (PL)
Informacja dodatkowa 89/336/EEC (ANG)
Normy zharmonizowane - 89/336/EEC (ANG)
Grupy produktów - 89/336/EEC (ANG)
Guidelines on the application of the
Directive
 (ANG)
Standardization for Product Committees (ANG)
Guide on the Use of Standards for the
Implementation of the EMC Directive
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U.05.265.2227 (PL)).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 (PL))

Stosowanie
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2006 r.
 
Nowe i Globalne Podejście - podstawa prawna, ogólne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta Publikacje w serwisie
 
IEl Certyfikacja
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. +48/22/812 33 89
Oferta Publikacje w serwisie
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Poznań
tel. 061 8504989
Oferta Publikacje w serwisie
 
IMBiGS
Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. (+22) 843 27 03, 853 21 76
Oferta Publikacje w serwisie
 
KEMA
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. +48 22 654 43 10 do 12
Oferta Publikacje w serwisie
 
OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,
44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
Oferta Publikacje w serwisie
 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Długa 44-50
00-241 Warszawa
tel. (48-22) 635 62 55
Oferta Publikacje w serwisie
 
PCBC SA
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
Oferta Publikacje w serwisie
 
PIAP - OCW
AL. JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 87-40-373
Oferta Publikacje w serwisie
 
PRS
al. gen. Józefa Hallera 126
Gdańsk
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
SGS
ul. Bema 83
Warszawa, 01-233
tel. 022 329 22 22
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
ZETOM Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel. +48 32 256 92 57
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujące
  
Laboratoria badawcze
  
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta Publikacje w serwisie
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Poznań
tel. 061 8504989
Oferta Publikacje w serwisie
 
PRS
al. gen. Józefa Hallera 126
Gdańsk
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Poznań
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
Cert Partner
ul. Katowicka 39
45-061 Opole
tel. 77/442 68 90
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Kraków
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Konsulting System
ul. Lipska 59/18
30-721 Kraków
tel. 012-6531424
Oferta Publikacje w serwisie
 
 PJC
Boh. II Armii WP 12
Zgorzelec
tel. 0757750234, 0608412620
Oferta Publikacje w serwisie
 
Radiotechnika
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. (71) 327 07 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
T. Kornicki; DL in EDV&IT
Othellogasse 1/RH8/2
Wieden, Austria
tel. +43-1-6157099
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie